WordPress – vlastnosti článků

26 Led WordPress – vlastnosti článků

Články tvoří základní a přitom nejrozsáhlejší úložiště textového obsahu webů a portálů, které jsou založeny na redakčním systému WordPress. Na rozdíl od stran, které tvoří základní strukturu webu a jsou určeny především pro informace stálejšího charakteru, články slouží pro průběžné publikování informací. Typicky se používají pro aktuality. Ty pak lze dělit na řadu témat. A nejen aktuality, týká se to všech textů, které se na webu zveřejňují.

Pro články jsou typické tyto možnosti, které celosvětově inspirovali řadu jiných redakčních systémů:

  • kategorizace článků do rubrik
  • podrobnější třídění článků pomocí štítků
  • možnost připojovat komentáře pod články

 

Rubriky článků (témata)

Asi nejčastějším a nejjednodušším využitím rubrik je odlišení aktualit na webu od ostatních článků. Aktuality se pak obvykle vypisují na úvodní straně webu a v příslušné sekci webu.

Redakční systém však umožňuje podstatně sofistikovanější využití prostřednictvím možnosti přidělení jednomu článku jeho kategorii (téma, zaměření) nebo i více kategorií najednou. Rubriky mohou editovat redaktoři a také je mohou seskupovat do hierarchií. Tyto vlastnosti rubrik (témat) pomáhají jak tvůrcům a provozovatelům webů, tak samotným návštěvníkům:

  • tvůrce webu může doplnit základní strukturu webu také o výpisy článků dle jejich témat, ať již jsou tyto výpisy součástí menu webu, nebo se vypisují náhledy článků v obsahu stran
  • návštěvníci rubriky vidí u jednotlivých článků a kliknutím na některou z nich dostanou výpis všech článků na webu se stejným tématem

Štítky (TAGs)

Velmi univerzální práce s rubrikami je rozšířena o možnosti přidělení štítků danému článku. Štítky mohou zpřesňovat témata článků v případech, kdy by již rubrik bylo příliš mnoho. Článek tedy může patřit do rubriky “Sport” a štítky toto téma zpřesňují např. na “Tenis” a “Turnaj”. Kliknutím na štítek návštěvník opět dostane výpis všech relevantních článků jako je tomu u rubrik.

Štítky (Tags) se občas na webech zobrazují v tzv. “Tag cloudech”. Název štítku větším písmem informuje návštěvníka o tom, že dané táma má na webu více článků. Tag cloud celkově pomáhá informovat o tématech webu.

Jiří Pilát
jiri.pilat@wertu.cz
Bez komentářů

Vložit komentář