Vkládání videí a videogalerií

Videa lze stejně jako fotografie nahrávat přímo do úložiště webu. To umožňuje naprostou nezávislost na třetí straně vyjma tarifu hostingu, který obvykle definuje také maximální povolený prostor, který lez využít. Vhodnější...

Sdílet
Vkládání fotografií a fotogalerií

Fotografie je možné nahrávat po jedné, nebo hromadně do společného úložiště webu obvyklým způsobem. Redakční systém nabízí řadu možností úprav fotografií, ale předchozí úprava je samozřejmě vhodnější...

Sdílet