WordPress – články

26 Led WordPress – články

Rychlá editace aktualit a novinek

Vkládání, formátování vzhledu a aktualizace obsahu webů patří k základním funkcím redakčního systému WordPress. Tento systém používá dvě základní možnosti vkládání článků a informací:

  • články, slouží pro publikování článků, jako jsou např. aktuality, které je možné třídit do tematických kategorií a pomocí štítků
  • stránky, které vytváří základní strukturu a hierarchii webu, např. úvodní strana, kontaktní strana a podobně

 

Články tvoří základní a přitom nejrozsáhlejší úložiště textového obsahu webů a portálů, které jsou založeny na redakčním systému WordPress. Články slouží především pro průběžné publikování informací.

Editace článků i stran webu je shodná, tedy shodně jednoduchá. V obou případech je možné formátování textů, nadpisů apod. ve Wisiwig editoru bez znalostí html. Strany i články lze kopírovat se všemi nastavenými vlastnostmi, včetně jejich začlenění ve struktuře webu, nebo v kategoriích.

Co mohu s článkem (příspěvkem) dělat?

  • vytvořit nový příspěvek, uložit jej jako koncept, zveřejnit ho, nebo znovu skrýt jako koncept
  • smazat článek, obnovit smazaný z koše a vracet se k dřívějším verzím článku z jeho historie
  • opakovaně článek editovat, přejmenovávat a měnit jeho URL
  • (opakovaně) přidělit, nebo odebrat příspěvku rubriku(y) nebo štítek(tky)

Články stejně jako strany si uchovávají historii změn. Tyto změny jsou redaktorovi dostupné pro případný návrat k předchozí verzi článku. Historie se vytváří každým uložením článku.

Články i strany lze ukládat jako koncepty neviditelné pro veřejnost, lze naplánovat jejich automatické zveřejnění k určitému datu a času, nebo je možné okamžité zveřejnění.

 

Jiří Pilát
jiri.pilat@wertu.cz
Bez komentářů

Vložit komentář