Výchozí funkce WordPressu

Stručný výpis základních funkcí dostupných v každé instanci CMS WordPress bez dalších rozšíření třetích stran. Tyto funkce si WP dlouhodobě uchovává bez zásadních změn. Jakákoli další rozšíření jsou realizována pomocí

Sdílet
Role redaktorů ve WordPressu

Potřebujete řídit oprávnění redaktorů podle struktury webu? Weby pro města a obce často využívají právě tento způsob řízení oprávnění svých redaktorů, který bývá součástí bezpečnostních politik obecního úřadu a ostatních státních institucí také...

Sdílet
WordPress – články

Editace obsahu webu (textů) pomocí článků. Články tvoří základní a přitom nejrozsáhlejší úložiště textového obsahu webů a portálů, které jsou založeny na redakčním systému WordPress. Články slouží především pro průběžné publikování informací. Typicky Aktuality, ale využití je mnohem širší...

Sdílet
WordPress – strany webu

Editace obsahu webu na stranách. Strany tvoří základní strukturu webu. Lze je ukládat jako koncepty neviditelné pro veřejnost, naplánovat jejich automatické zveřejnění k určitému datu a času, nebo je možné okamžité zveřejnění. Strany si uchovávají historii změn. Tyto změny jsou dostupné pro případný návrat k předchozí verzi.

Sdílet
Vkládání videí a videogalerií

Videa lze stejně jako fotografie nahrávat přímo do úložiště webu. To umožňuje naprostou nezávislost na třetí straně vyjma tarifu hostingu, který obvykle definuje také maximální povolený prostor, který lez využít. Vhodnější...

Sdílet
Formátování textů

Formátování vzhledu zvládne každý redaktor pomocí horních ikonek nástrojů, které jsou v zásadě shodné s běžnými textovými editory. Vše je zjednodušeno také tím, že web má již nastaven jednotný vzhled textových prvků pro usnadnění orientace návštěvníků. Redaktorovi...

Sdílet
Komentáře, Fórum a FAQ

Komentáře pod články připojuji zpravidla návštěvníci webu, ale také samotní redaktoři. Zvláště pokud komentáře obsahují dotazy, připomínky nebo přání. Do určité míry tak sám redakční systém nahrazuje diskuzní fórum, nebo sekci "Časté dotazy" (FAQ).

Sdílet
WP – vlastnosti stran webu

Zatímco článkům se nastavují jejich kategorie podle témat zaměření (aktuality, sportovní nebo kulturní aktuality), strany webu je v redakčním systému WordPress možné uspořádat do hierarchie (struktury) webu.

Sdílet
Uzamčení strany heslem

Reakční systém WordPress umožňuje uzamčení strany heslem. Toto uzamčení může pro danou stranu nastavit každý redaktor. Jakmile kdokoli chce takto uzamčenou stranu navštívit, je nejprve dotázán na vložení hesla.

Sdílet
Správa uživatelů

Reakční systém WordPress oprávnění neřeší na úrovni struktury, nýbrž na základě uživatelských rolí. Ty jsou pak pro uživatele společné pro celou strukturu webu.

Sdílet