WordPress – strany webu

26 Led WordPress – strany webu

Snadná editace textů na webu

Vkládání, formátování vzhledu a aktualizace obsahu webů patří k základním funkcím redakčního systému WordPress. Tento systém používá dvě základní možnosti vkládání článků a informací:

  • stránky, které vytváří základní strukturu a hierarchii webu, např. úvodní strana, kontaktní strana a podobně
  • články, slouží pro publikování článků, jako jsou např. aktuality, které je možné třídit do tematických kategorií a pomocí štítků

 

Strany tvoří základní strukturu webu a jsou určeny především pro informace stálého a neměnícího se významu. Editace stran i článků je shodná, tedy shodně jednoduchá. V obou případech je možné formátování textů, nadpisů apod. ve Wisiwig editoru bez znalostí html. Strany i články lze kopírovat se všemi nastavenými vlastnostmi, včetně jejich začlenění ve struktuře webu, nebo v kategoriích.

Co mohu se stranou webu dělat?

  • vytvořit novou stranu webu
  • uložit stranu jako koncept pro pozdější dodělání, zveřejnit stranu, nebo lze stranu skrýt, aby nebyla přístupná pro veřejnost
  • smazat stranu, obnovit smazanou z koše
  • opakovaně stranu editovat, přejmenovat, měnil URL strany
  • vracet se k dřívějším verzím z historie strany
  • opakovaně nastavovat, nebo měnit zařazení strany ve struktuře (hierarchii) webu

Strany i články (příspěvky) si uchovávají historii změn. Tyto změny jsou redaktorovi dostupné pro případný návrat k předchozí verzi článku. Historie se vytváří každým uložením strany.

Strany i články lze ukládat jako koncepty neviditelné pro veřejnost, lze naplánovat jejich automatické zveřejnění k určitému datu a času, nebo je možné okamžité zveřejnění.

 

Jiří Pilát
jiri.pilat@wertu.cz
Bez komentářů

Vložit komentář