Jednotný vizuální styl (CI) a tvorba a dodávka firemních materiálů pro skupinu společnosti STAEG (STAEG, spol. s r.o., STAEG Stavby, spol .s r.o. a STAEG Facility, spol. s r.o.).

Obsahuje obvyklé komponenty jako jsou vizitky, hlavičkový papír firemní letáky, pozvánky, reklamní brožury, billboardy, firemní časopis a mnoho dalších. Součástí dodávky jsou i webové stránky všech společností, u kterých je již plánovaný responsivní redesign.

firemní tiskoviny