Partnerství outsourcing a subdodávky

Realizace Wertu pro klienty partnerských firem

Řadu let pomáháme realizovat zakázky partnerských firem.

Dlouhodobá spolupráce s externími dodavateli pomáhá optimalizovat složení i vytížení profesně různorodých realizačních týmů. Umožňuje optimální rozdělení úkolů mezi „správné“ profese. Klient není zatížen náklady na financování vysokého počtu specializovaných expertů nezávisle na tom, jestli je pro svoji zakázku potřebuje či nikoli.

Outsourcing poskytujeme zhruba ve třech kategoriích:

01
Komplexní realizace
Dodávky hotových projektů
Realizujeme celý projekt samostatně od prvotních jednání se zadavateli až po předání hotového projektu. Veškeré realizace probíhají pod hlavičkou partnerské firmy.
02
Dílčí subdodávky
Analýzy UI/UX a návrhy grafiky
Dílčí subdodávky respektují technologie, produkty a realizační týmy zastřešujícího dodavatele. Wertu poskytuje vše, co partnerské společnosti chybí, nebo nedostačují interní kapacity.
03
Konzultace a poradenství
Příprava věcné části nabídek
Asistenční služby jsou využívány především v kontextu zpracování věcných částí nabídek pro klienty hlavního dodavatele. Tuto oblast nejčastěji využívají obchodní oddělení dodavatelů.

Z externí spolupráce dohodnuté zvlášť na daný projekt ve výsledku profituje především klient. Může mít obavy jak je takový tým spolehlivý, ale tuto obavu lze rozptýlit tím, že se sice jedná o externí spolupráci, nicméně dlouhodobou a opakovanou. Týká se všech členů týmů. Všichni se již mezi sebou znají z minulých zakázek. Nová zakázka je tak předána v expertní kvalitě a zároveň za příznivých ekonomických podmínek.

Pro koho jsme pracovali / QCM, SovaNet, AwebSys, DataPro a další…

Dlouhodobě a stále šířeji spolupracujeme se společností QCM. Spolupráce probíhá dle potřeby buďto na úrovni obou společností (komplexní subdodávky), nebo na úrovni jednotlivých profesí (konzultační a poradenské aktivity). Z této oblasti je na webu referencí nejvíce, ale výhledově budou přibývat také ostatní referenční ukázky subdodávek realizované pro společnosti SovaNet, AwebSys, DataPro a další.

Společnost QCM se orientuje především na oblasti elektronizace zakázek, ale coby významný dodavatel technologií pro státní správu dodává také realizace zákaznických řešení pro internet. Webové a portálové projekty dodává na vlastních systémech Marwel 2, Marwel 3 a nově na Marvel G4. Společnost ale nezapomíná ani na klienty s požadavky na OpenSource technologie, které jsou nejčastějším předmětem subdodávek Wertu. Právě z této oblasti je zde uvedena většiny realizací.

Reference komplexních a dílčích subdodávek / konzultační služby

Krizový portál Jihomoravského kraje
Krizový portál Jihomoravského kraje
CMS Drupal8 a synchronizace dat do Oracle DB (QCM)
CMS Drupal8 a synchronizace dat do Oracle DB (QCM)

Převod stávajícího portálu z interně vyvíjené platformy MW2 na CMS Drupal 8. Převod se týkal pouze platformy na které je portál provozován a s tím související změna hostingu za výkonnější

Sdílet
Hasičský záchranný sbor JMK
Hasičský záchranný sbor JMK
Redesign portálu HZS JMK (QCM)
Redesign portálu HZS JMK (QCM)

Reference je připojena jako předběžná ukázka. Podrobnější popis a relevantní množství ukázek jsou v přípravě...

Sdílet
Městská část Brno Střed (2020)
Městská část Brno Střed (2020)
Návrh faceliftu grafiky webu (QCM)

Reference je připojena jako předběžná ukázka. Podrobnější popis a relevantní množství ukázek jsou v přípravě...

Sdílet