Krizový portál Jihomoravského kraje

CMS Drupal8 a synchronizace dat do Oracle DB (QCM)
Popis
Převod stávajícího portálu z interně vyvíjené platformy MW2 na CMS Drupal 8. Převod se týkal pouze platformy na které je portál provozován a s tím související změna hostingu za výkonnější řešení, které lépe odpovídá skokovému zatížení při krizových situacích. Responzivní chování portálu na tabletech a chytrých telefonech prozatím zůstalo beze změny.

Tento portál není z větší části pro veřejnost přístupný. Bez přihlášení je možné vidět pouze základní informace a postupy v případě krizových událostí pro veřejnost. Naopak kompletní a rozsáhlé informace jsou dostupné pro členy IZS a starosty obcí JMK. Portál disponuje každodenní synchronizací několik tisíc kontaktů pro okamžité zasílání informací v případě krizových situací. IZS jej může využívat přímo z terénu na základě vlastních uživatelských přístupů. Synchronizace kontaktů z Oracle DB IS provozovatele nyní probíhá pomocí REST serveru, který nahradil původní SOAP řešení.

Vybrané funkce portálu

 • rozdělení webu na veřejnou (přístupnou všem uživatelům internetu) a neveřejnou část (přístup prostřednictvím uživatelského jména a hesla)
 • možnost rozdělit registrované uživatele do zájmových skupin (např. na základě příslušnosti k ORP, složce IZS, orgánu státní správy)
 • nastavení uživatelům viditelnost jednotlivých částí webu (oprávnění přístupu k určitým částem webu).
 • nastavení oprávnění uživatelům k tvorbě a editaci obsahu na webu (administrátor, redaktor, ukládání/odstranění souboru, možnost odesílat aktuality)
 • stromová struktura řazení článků (návaznost na strukturu plánovací dokumentace)
 • nástroj pro snadné vkládání obsahu ze souborů MS Excel a Word (zachování tabulek, odstranění formátování zdrojového obsahu)
 • verzování článků (možnost obnovit předešlé verze článků)
 • download souborů, verzovaní souborů
 • možnosti pokročilého vyhledávání – omezení vyhledávání jen na určitou sekci (např. Krizový plán ORP Blansko, nebezpečné látky)
 • formulář pro zpětnou vazbu – pole, které se zobrazuje na každé stránce, přihlášený uživatel do něj může napsat reakci
 • odesílání hromadného emailu uživatelům podle zájmových skupin (slouží např. k upozornění na aktualitu, která je nově zveřejněna na webu), propojení odesílání přímo z článku, minimální odeslání 20 000 mailů za den
 • PDF export celého souboru článků (např. Krizový plán JMK), zároveň možnost exportu i jednotlivých článků
 • emailové notifikace – např. pro administrátora, když někdo reaguje prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu, když někdo z vybraných editorů zveřejní nový článek, apod.
 • spuštění webové služby aplikace KRIZMAPY
 • dohledování serveru pomocí SNMP zákazníkem
 • přístup k serveru přes SFTP pro zákazníka
 • přístup k serverům dodavatele pomocí protokolu SOAP nebo REST (přes SSH account)
 • použití https certifikátu
 • možnost využívat nástroj Google Analytics
 • přístup k serveru přes SSH pro zákazníka
 • možnost zálohy webů/databáze ad hoc zákazníkem
 • zobrazování dat z databází, možnost si uživatelsky definovat základní požadavky na zobrazování view
 • převod (migrace) kompletního obsahu původního webu do nového systému, včetně zachování struktury a stylování článku
 • převod uživatelských účtů do nového systému
 • možnost vkládat vlastní podkladovou mapu (v současnosti google maps).
 • administrátorský přístup do redakčního systému včetně možnosti vlastní instalace pluginů
 • možnost vlastních úprav vzhledu hlavní stránky (např. vkládání a umístění bannerů, položky v menu apod.).
 • responzivita webu (zobrazování rozdílného menu, počtu aktualit na KRIZPORTu)
 • zajištění DDoS, IDS/IPS ochrany
 • možnost použití vlastního SSL certifikátu
 • monitoring serveru monitorovacím systém

Správa webu

Obsah portálu spravuje provozovatel samostatně. Technologie portálu jsou spravovány a aktualizovány na základě servisní smlouvy. V případě subdodávek jsou servisní smlouvy uzavírány vždy. Nejčastěji se jedná o dodávky v režimu veřejných zakázek. Konkrétní plnění servisních smluv je definováno rovnou v zadávací dokumentaci klienta.  
Info
Doporučen
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIN
 • Pinterest
Sdílet
Označen