Menu a struktura webu

26 Led Menu a struktura webu

Tvorba menu webu je manuální činnost, kterou v redakčním systému WordPress může provádět pouze redaktor s příslušným oprávněním. Redaktoři tak mají plnou kontrolu nad přehledností navigace webu a jistotu, že např. hlavní menu neobsahuje bezvýznamné položky.

Web může mít více menu. Každý web má hlavní menu, kde je zmíněná kontrola nejdůležitější. Může být definováno také menu pro zápatí (nejčastěji hledané, nebo jen hlavní, klíčové sekce webu) a volitelně se používají postranní menu na obsahových stránkách.

V případě redakčního systému WordPress tvoří základní strukturu webu strany, které jsou určeny především pro informace stálého a neměnícího se významu. Tvorba menu se tedy týká primárně stránek webu. Možnosti tvorby menu jsou nicméně širší a lze sem zahrnout tyto typy odkazů:

  • strany webu
  • články webu
  • výpis kategorie článků (tematický rozcestník)
  • výpis článků podle štítků (zpřesněný tematický rozcestník)
  • link na jiný web (nedoporučuje se, pokud se nejedná o zvláštní menu např. v sekci „Důležité odkazy“)
  • link na jakýkoli dokument (také se nedoporučuje)

 

Oprávněný redaktor tedy může vytvářet různá menu, editovat je a mazat.

Štítky:
Jiří Pilát
jiri.pilat@wertu.cz
Bez komentářů

Vložit komentář