Turistický portál „Sklepní uličky“

Cyklotrasy na CMS MW2 (QCM)
Popis

Základní zaměření webu sklepni-ulicky.cz

Tato analýza byla zpracována s ohledem na tyto základní kategorie webu:
 • Sklepní uličky
 • Gastronomie
 • Brno, město vína

Specifikace cílových skupin návštěvníků dle kritérií

 • kritéria délky pobytu
 • geografická kritéria
 • demografická kritéria
 • etnografická kritéria

kritéria délky pobytu

Do této kategorie patří cílové skupiny turistů a tzv. exkurzionistů. V případě druhé skupiny se jedná o jednodenní návštěvníky. Kategorie turistů, pro kterou jsou typické vícedenní pobyty se rozrůstá v souvislosti s nadcházející sezónou, prázdninami apod. Počet jednodenních návštěvníků v roce je rovnoměrnější, ale i u této skupiny dochází v sezonních měsících k velkému nárůstu.

geografická kritéria

Cílové skupiny dle geografických kritérií jsou dány především projektem samým a také regionem, kterého se projekt týká. Přirozenou cílovou skupinou tedy budou návštěvníci z celého území České republiky a Rakouska.

Tuto skupinu však rozšiřuje sekce „Brno, město vína“ o další cílovou skupinu, která sestává z větší části anglicky mluvících návštěvníků. Jde o zaměstnance nadnárodních společností, které sídlí v Brně a jeho blízkém okolí.

demografická kritéria

Cílové skupiny dle demografických kritérií se mohou lišit dle kategorií, které bude web obsahovat. V obecné rovině lze konstatovat následující cílové skupiny dle tří základních kategorií:

sklepní uličky

Jde o návštěvníky různého věku téměř nezávisle na fázi životního cyklu rodiny – tedy od mladých, svobodných lidí přes návštěvníky středního věku až po seniory. Určitou výjimkou jsou rodiny s malými dětmi, pro které je toto téma s ohledem na děti nižšího věku méně zajímavé.

gastronomie

Jedná se o velmi podobnou, ne-li shodnou cílovou skupinu, pokud gastronomii chápeme v kontextu vinařství. Toto téma opět příliš neosloví malé děti a tím pádem ovlivní (sníží) návštěvnost rodin, kterých se to týká.

Brno, město vína

Zde se jedná o nejširší cílovou skupinu vzhledem k širokým možnostem doprovodných aktivit, které město Brno nabízí. Tuto cílovou skupinu nemá smysl analyzovat, protože oslovuje veškeré skupiny z výše uvedených kritérií specifikace, včetně rodin s dětmi.

etnografická a další kritéria

Tato analýza je prozatím založena na hlavních kategoriích webu. V případě rozpadu na podrobnější, původně plánované členění webu, se počet cílových skupin rozšíří. V případě propagace turistiky po církevních památkách se cílové skupiny rozšíří o návštěvníky různých vyznání. Stejně tak kategorie pěší spolu s cykloturistikou rozšíří cílovou skupinu o sportovněji založené návštěvníky a rodiny s dětmi nehledě na jejich věk.

Potřeby cílových skupin návštěvníků

Z uvedených specifikací cílových skupin návštěvníků vyplívá možnost přerozdělení těchto skupin podle toho, jak pracují s informacemi na Internetu a tím specifikovat jejich potřeby a požadavky na zpracování webu. Toto rozdělení reflektuje také geografická kritéria. Pro německy, nebo anglicky hovořící návštěvníky je důležitý pouze dostatek informací v obdobném rozsahu, jako bude k dispozici v češtině. Jinak je vše shodné.

S ohledem na potřeby cílových skupin je možné zjednodušené rozdělení pouze do dvou základních skupin, a to dle věkové kategorie. Jedná se o návštěvníky do věku cca 45 let a nad 45 let věku.

mladší návštěvníci, cca do 45 let

Tuto cílovou skupinu lze v obecnější rovině specifikovat jako nejvíce aktivní s využitím IT technologií a jako skupinu, která dokáže využít veškeré moderní trendy na Internetu. Proto také tato skupina moderní technologie vyžaduje. Tato skupina k internetu přistupuje bezdrátově, z notebooku nebo mobilního telefonu. Často využívá sociální sítě, instant messaging, poslech hudby, hraní her, čtení blogů a více se pohybují v nejrůznějších virtuálních světech. Neváhají informace sdílet s dalšími uživateli. Pro tuto skupinu jsou důležité tyto možnosti:

 • mobilní verze webu
 • propojení webu na sociální sítě
 • geodata uliček
 • interaktivní prvky webu (hodnocení, sdílení)

starší návštěvníci, cca nad 45 let

Starší uživatelé internetu se chovají jinak. Zajímají je spíše informace na stránkách státních institucí, zpravodajství a využívají spíše starší služby internetu, jako je e-mail, vyhledávání, čtení zpravodajství a v některých případech on–line nakupování. Internet využívají především ke vzdělávání a získávání informací, sociální sítě je příliš nezajímají. Do této kategorie ovšem patří také senioři, na které lze často nahlížet jako na věčné začátečníky. Jsou nejistí, snadno se ztratí ve složitějších webech a bojí se o bezpečnost svých dat. Internet používají starším způsobem – nalezené informace si vytisknou (mnohdy je ani neumí uložit) a pracují s nimi běžným způsobem pro off–line prostředí. Pro tuto skupinu jsou důležité tyto možnosti:

 • přehledná, co nejjednodušší struktura webu
 • srozumitelně formátovaný obsah stran a vše, co spadá do oblasti přístupného webu
 • snadno tisknutelný obsah webu, nebo převod obsahu do PDF

Realizační tým:

 • Grafický design / Olga
 • Kódování a stylování / Luděk & Filip
 • Programování / Alena
 • Wireframe / Jirka
 • Projektové vedení / Roman
Info
Doporučen
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIN
 • Pinterest
Sdílet
Označen