Obecní web Štíty

Ekonomická varianta webu pro obce a menší města (QCM)
Popis
Realizace nového WordPress webu. Jedná se o opakovaně používanou platformu obecního webu, která je ta ekonomicky dostupnější především pro malé obce. Web disponuje responzivním chováním na tabletech a chytrých telefonech a samozřejmě veškerými funkcemi, které jsou pro městské a obecní weby nezbytné. Shodné řešení obecního webu můžete vidět také na demo instanci zde.

Funkce obecního webu

Obvyklé funkce webu

Správa webu

Obsah webu spravuje klient zcela samostatně a nezávisle na dodavateli. Technologie a rozvoj webu je probíhá na základě servisní smlouvy. V případě subdodávek a státních zakázek jsou servisní smlouvy uzavírány vždy. Nejčastěji se jedná o dodávky v režimu veřejných zakázek. Konkrétní plnění servisních smluv je definováno rovnou v zadávací dokumentaci klienta.  
Info
Doporučen
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Sdílet
Označen