Demo obecního webu

Ukázka ekonomicky dostupného obecního webu
Popis
Webové stránky v klasickém responsivním stylu pro chytré telefony a tablety byly realizovány v rámci případové studie pro obec Bílovice nad Svitavou. Tato obec je oblíbeným cílem turistů, cyklistů a širší veřejnosti z Brna a okolí obecně.

V současnosti tuto ukázku využíváme k několika účelům:

  • ukázka řešení obecního webu, které je nabízeno hlavně v případech, kdy je preferován konzervativnější vzhled grafiky nezávislý na použití jinak moderních velkoformátových fotografií
  • tento typ webu lze dodat ve velmi krátkých lhůtách (týden / dva)
  • demo web obsahuje doporučené tematické sekce pro základní cílové skupiny, kterými jsou Občané obce, Úředníci a státní správa, a Turisté (volnočasové aktivity obecně)
  • demo web je používán pro nezávazné prezentace jednoduché správy tohoto řešení, ukázky editace obsahu a práce redaktorů a samozřejmě také pro školení

Funkce obecního webu

Obvyklé funkce webu

Související informace

Info
Doporučen
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Sdílet
Označen