Oprávnění uživatelů

Oprávnění redaktorů podle sekcí (struktury) webů měst a obcí

02 Bře Oprávnění uživatelů

Oprávnění uživatelů – přesněji řečeno redaktorů webu

Weby pro města a obce často využívají způsob řízení oprávnění svých redaktorů podle sekcí webu, které tematicky kopírují odbory těchto úřadů. Je sice náročný na další interní procesy – zejména ošetření zastupitelnosti v případě nepřítomnosti klíčových osob, ale pokud je tato problematika ošetřena, lze využít širokých možností našeho modulu.

Kde lze práva redaktorům nastavit?

Všude. Opravdu, práva lze nastavit pro každý objekt webu ať již je kdekoli:

 • stránky webu
 • aktuality a další tematické články / zprávy
 • témata a štítky (rubriky / tags)
 • galerie
 • akce v kalendáři akcí
 • reference / portfolio a podobně
 • produkty a eshop

 

Jak to funguje?

Jednoduše a rychle, jak je pro naše řešení typické. Postup nastavení oprávnění editace redaktora je společný / stejný pro jakoukoli část webu viz jejich seznam v předchozím odstavci. Postup tedy popíšeme na stranách webu, což je asi nejtypičtější případ, kdy např. odbor obecního úřadu, nebo oddělení firmy spravuje jen svoji část ve struktuře webu a nemá zájem o zásahy z jiných odborů nebo oddělení:

 • založení účtu redaktora
  • nastavení role redaktora (co smí dělat)
  • přiřazení redaktora do skupiny redaktorů
 • nastavení skupiny pro danou stranu / sekci webu (kde to smí dělat)

Oprávnění lze teoreticky nastavit jen jednomu redaktorovi k jedné straně, což ovšem nebývá častý případ. Nejčastěji se nastavuje oprávnění celé skupiny uživatelů k celé sekci webu. V praxi to znamená, že se oprávnění skupiny přiřadí nadřazené straně. Ostatní strany toto nastavení zdědí a platí pro ně také.

 

Kdo nastavuje oprávnění redaktorům?

V obecné rovině tato oprávnění nastavuje správce webu z uživatelského účtu Administrátor. Těchto účtů může existovat více. Oprávnění přímo souvisí se zakládáním samotných redaktorských účtů, takže v případě nového webu je často nastavuje dodavatel. Stačí mu k tomu jen seznam celých jmen budoucích redaktorů a jejich zařazení v rámci struktury webu, která obvykle kopíruje strukturu provozovatele ať již se jedná o web obecního, nebo web městského úřadu, instituci, nebo komerční firmu.

Uživatelské účty s oprávněním Administrátor samozřejmě mají také pověření redaktoři provozovatele webu. Ti tedy také mají možnost oprávnění spravovat. Zvláště v případě, kdy je web již v běžném provozu.

Pro zpřesnění – kdo je to uživatel?

Jsou dvě základní skupiny, které jsou zmíněny také v článku uživatelské role.

 • Uživatelem může být registrovaná osoba, pouze za účelem přístupu do neveřejných sekcí webu po přihlášení. Jedná se o “konzumenta” obsahu webu, který jej však nemůže editovat. Mimo registrace pro odběry článků a novinek jsou tito uživatelé důležití pro komerční sektor a e-shopy obecně (prodej produktů a služeb na internetu).

 

 • Druhou kategorií uživatelů jsou redaktoři jejichž smyslem existence je správa a údržba webu, nebo jeho částí. Náročnost na ošetření zastupitelnosti v případě nepřítomnosti klíčových osob již byla zmíněna, ale výhodou řízení přístupů redaktorů může být zjednodušení a zrychlení jejich práce. Modul “Oprávnění uživatelů” totiž v redakci nezobrazuje ty části webu, které nejsou pro redaktora přístupné. Tím se mu administrace výrazně zpřehlední a zjednoduší.

 

Modul “Oprávnění uživatelů” spravuje obě tyto základní kategorie uživatelů zvlášť. Pro první kategorii uživatelů to znamená především skrytí částí obsahu, který je viditelný až po přihlášení. Zajímá Vás více? Zeptejte se nás.

Jiří Pilát
jiri.pilat@wertu.cz
Bez komentářů

Vložit komentář