Historie spolupráce se společnostmi MTG Stavby s.r.o. / Jan Mittag sahá do konce devadesátých let. Původní spolupráce probíhala ještě pod hlavičkou firmy MiTTaG Pozemní a průmyslové stavitelství. Pro tuto společnost se realizovala řada reklamních tiskovin, fotopráce referenčních staveb a následně vznikly tři generace webů. Poslední z nich je níže v náhledu.

Další spolupráce již byla zadávána v rámci firmy MTG Stavby a probíhá do dnes. Níže je první generace webu společnosti, která je nyní nahrazena novou verzí na redakčním systému WordPress. V minulosti se realizoval nový vizuální styl společnosti, který si záměrně zachovává návaznost na původní společnost MiTTaG.

Zatím poslední realizací je spuštění webu janmittag.cz s nabídkou konzultačních služeb v oblasti stavebnictví. Také tento web je postaven na CMS WordPress.

první generace webu MTG Stavby (statický HTML 5 / CSS3 responsivní web)

web společnosti MiTTaG Pozemní a průmyslové stavitelství (v současnosti spadá pod koncern STRABAG)