Servisní smlouvy

Buďte na Internetu vidět bez rizika

18 Kvě Servisní smlouvy

Proč je servisní smlouva nutná?

Servisní aktualizace webů a eshopů jsou stejně nutné, jako aktualizace Windows, antivirových programů a čehokoli ostatního.

Pokud aktualizace neprobíhají, web nebo eshop je zranitelný před útoky. Tyto útoky provádí roboti. Nedá se jim tedy vyhnout, nedá se spoléhat že k nim nedojde. Výsledkem je nefunkční web nebo eshop.

Zpočátku částečné a později úplné nefunkčnosti systému lze dosáhnout také nekompatibilitou webu s okolním prostředním (hostingu). Pokud aktualizace a údržba webu neprobíhá, dříve či později k nekompatibilitě dojde, protože hosting a jeho prostředí je aktualizováno striktně a nelze to ovlivnit. Web a prostředí serveru ve kterém běží si „přestanou rozumět“.

 

Aktualizace je potřeba provádět pravidelně, kdy je jejich průběh jednodušší a méně riskantní. Pokud se aktualizace budou provádět např. jednou ročně, náklady se podobají spíše nové realizaci, protože staré a nové verze systémů jsou již příliš rozdílné. Také rizika jsou vyšší – něco s něčím nemusí fungovat okamžitě, což průběh prací prodlužuje. Může docházet k odstávkám, nebo odstávky déle trvají a podobně.

Samozřejmě se tak dle Murphyho zákonů stává vždy před obchodním jednáním, kdy by web měl majitele reprezentovat, nebo před svátky, kdy mají eshopy nejvyšší obraty.

Co když servisní smlouvu neuzavřu?

 • ušetříte měsíční náklady
 • náklady ušetříte tam, kde ohrožujete nejvýkonnější a nejlevnější zdroj kontaktů a zakázek
 • bude jen otázkou času, kdy web přestane fungovat (následky výpadku se posuzují individuálně)
 • výpadky zpravidla navodí pochyby o majiteli webu nemluvě o konkrétních finančních ztrátách (eshopy)

 

Neuzavření servisní smlouvy pro dodavatele webu představuje nepříjemné vědomí, že dříve či později dojde k fatálním problémům a tím k nespokojenosti klienta (provozovatele webu) samotného.

Výsledkem je někdy i přerušení spolupráce což ovšem nic neřeší, naopak se vše cyklicky opakuje. Spolupráce je tak pro všechny strany maximálně neefektivní až nevýhodná.

Jak servisní smlouva funguje?

 • servisní smlouva garantuje stálý dohled nad technologiemi webu v rámci dohodnutých paušálních hodin
 • počet hodin a tedy výše fakturace je dána především složitostí webu nebo eshopu (nebo vyššími požadavky samotného klienta)
 • aktualizace probíhají ad-hoc, jsou-li vydány nové, neprobíhají v měsících pravidelně
 • pro tyto účely tedy nemá smysl tvorba pravidelných reportů měsíčních prací, může se stát, že se dva měsíce neřeší nic a naopak v dalších měsících je spotřeba hodin výrazně nad dohodnutý limit
 • dodavatel servisních prací sice nemůže garantovat absolutní bezchybnost technologií třetích stran, ale rizika jsou snížena na minimum
 • když už se potíže objeví, obvykle neovlivní dostupnost webu (eshopu), což je podstatné a snadněji se řeší

 

O jaké práce tedy jde?

Namátkový seznam technologií na kterých je provoz webů a eshopů závislý a který musí být pod stálou kontrolou:

 • aktualizace reakčního systému (kritická důležitost)
 • aktualizace rozšiřujících modulů webu (kritická důležitost)
 • aktualizace skriptů a témat frontendu webu (to co vidí návštěvník)
 • aktualizace a optimalizace prostředí hostingu (součinnost s hostingem)
  • PHP
  • SQL
  • APACHE
 • monitoring pokusů o útoky (pro aktuální weby nejsou hrozbou, ale jsou detekovatelné)
 • komunikace s třetími (zúčastněnými) stranami

 

Závěrem je potřeba zmínit, že aktualizace samotného webu nebo eshopu jsou z bezpečnostních důvodů prováděny 2x. Nejprve na vývojových verzích a pokud je vše v pořádku, pak se teprve aktualizace provádí na veřejném webu, nebo eshopu.

Jiří Pilát
jiri.pilat@wertu.cz
Bez komentářů

Vložit komentář